Dagbesteding en individuele begeleiding (PGB)

Voor mensen met een beperking kan het moeilijk zijn om structuur in het dagelijks leven te krijgen. Stress, angst en depressie zijn veel voorkomende klachten bij deze groep. Ik heb gemerkt dat kunst een positieve invloed kan hebben op de gemoedstoestand. Door bezig zijn met aspecten van kunst, zoals kleur en vormen leert men zich beter te concentreren en minder bezig te zijn met negatieve gevoelens en angsten. Ik begeleid een aantal mensen met een (soms zware) beperking en merk hoeveel plezier ze hebben met de creatieve activiteiten die ik met ze doe. Er is altijd tijd voor lachen en plezier hebben. Ik beleef er zelf ook heel veel plezier bij, maar zie ook dat ik kan helpen met het vergroten van de wilskracht, het vertrouwen in eigen kunnen, maar ik richt me ook op motoriek als ik hier problemen in zie. Voor een paar uur per week vergeten ze hun beperkingen en zijn we alleen maar bezig met het creëren van ‘kunst’.

In veel gevallen is hier budget voor vanuit de gemeente, het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik doe voornamelijk Individuele Begeleiding, waarbij ik me helemaal kan richten op het individu, maar ik kan ook Groepsbegeleiding doen. 

Bent u geïnteresseerd in mijn activiteiten hierin, neem dan contact met me op.

Beoordelingen

In de Coronatijd viel de dagbesteding voor mijn geestelijk gehandicapte zusje Lydia weg. Als familie deden we een oproep voor individuele begeleiding. Gilda reageerde o.a. Iedere dinsdagmiddag komt ze nu bij Lydia om samen iets creatiefs te doen of zoals Lydia het noemt “samen spelen”.… Lees verder “Creatieve therapie”

Maureen du Long